Anti-stress

Gronlyx_antistress_sippan

Vetenskapligt underbyggt
Våra anti-stressbehandlingar bygger på vetenskaplig kunskap om hur oxytocinet verkar i våra kroppar. Vi är liksom andra däggdjur utrustade med förmåga att slåss och fly när någon fara hotar, men även att kunna slappna av, läka och känna lugn.

Så skapas stress
Stress, utmattning och utbrändhet skapas då kamp- och flyktreaktionen inte längre är tillfällig, utan snarare blir ett mer eller mindre kroniskt tillstånd. Detta tillstånd kan bland annat ge högre nivåer av stresshormon, förhöjt blodtryck, känsla av utmattning och svårigheter att komma till ro och känna sig nöjd och glad.

Så motverkas stress
Oxytocinet är dessa tillstånds motvikt. Det hjälper kroppen att läka och återhämta sig. Det ger oss tillgång till vår kreativitet. Det bidrar till sänkt blodtryck, sänkta nivåer av stresshormoner samt lägre smärtkänslighet. Det ökar förmågan att känna tillit, förmågan till inlärning, samt nyfikenhet och öppenhet gentemot andra.

Oxytocin – kroppens eget lugn och ro-hormon
Oxytocin är både ett hormon och en signalsubstans, och har därigenom möjlighet att påverka kroppens funktioner avsevärt. Huden spelar en viktig roll för att förmedla information till oss från omgivningen. Beröring och fysisk kontakt är inte bara njutbara i sig, de resulterar även i en ökad oxytocinfrisättning. Olika typer av massage har visat sig ge lägre nivåer av stresshormonet kortisol, mindre ångest och överhuvudtaget en aktivering av lugn och ro – samt alla de effekter som en ökad oxytocinnivå i kroppen medför.

Behandling mot stress
Alla våra behandlingar innebär beröring och medverkar därigenom till att oxytocinnivån höjs i kroppen. Under Anti-stress har vi samlat de behandlingar vars primära mål är att uppnå dessa effekter. Dessa kan användas som komplement till medicinska behandlingar, i förebyggande syfte eller som del i rehabilitering efter perioder av utbrändhet, stress och liknande tillstånd. Du får bäst effekt om du tar upprepade behandlingar, men även enstaka behandlingar har positiv effekt.

Våra behandlingar:

Till
Ansiktszon-behandling

Till
Hårbottenmassage

Till
Taktil massage

Till
Taktil massage +

Till
Total avspänning

Tillbaka